16. januar 2019
  |  Logg inn
Velkommen til Menighetsblad for Sokndal og Åna-Sira

Menighetsblad for Sokndal og Åna-Sira kommer ut med fire nummer i året. Bladet finansieres ved gaver og annonsesalg. Gaver kan sendes til konto 3310.20.34436, og merkes "gave menighetsblad."

For tiden er det daglig leder og sokneprest som ivaretar redaktøransvaret for bladet.
Vi mottar gjerne gjerne stoff til bladet, og det sendes helst på e-post (kirkekontoret@sokndal.kirken.no).

           

GUDSTJENESTELISTER:

Fullstendig gudstjenesteliste er tatt bort. Oppdatert informasjon om gudstjenester m.v. finnes på forsiden, overst til venstre "Gudstjenester m.v" Denne listen er nå lenger og har rulletekst.