18. februar 2018
  |  Logg inn
Ansatte i Sokndal sokn

Stab:

Sokneprest:    
Reidar Bjaanes, Boligtelefon: 5147 7038, Mobil 917 17 332,  E-post: reidar.bjaanes(a)sokndal.kirken.no

Daglig leder/kirkeverge:
Gunnar Åreskjold, Tjenestemobil 48 999 145, E-post: gunnar.areskjold(a)sokndal.kirken.no

Kantor:
Martin Spindler, e-post: martin.spindler(a)sokndal.kirken.no

Sekretær:
Egil Hadland, e-post: egil(a)sokndal.kirken.no
 

Kirkegårdsarbeider:
Sverre Hernes

Kirketjenere:
Sokndal: Egil Hadland
Åna-Sira: Stine Log

Menighetspedagog/Barne- og ungdomsarbeider:
---