16. januar 2019
  |  Logg inn
Om kirkelige handlinger

Her har vi samlet en del opplysninger og tips om kirkelige handlinger. Vi håper det er til nytte.

Ved å velge de ulike kategoriene under fanen "Livets gang" ovenfor finner du til mer opplysninger om dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd.

Du er også velkommen til å kontakte kirkekontoret for å få mer opplysninger. (se kontakt info)

Den norske kirke lanserer fra 15. august 2016 en nettløsning der en bl.a. kan undersøke om eget medlemsskap i kirken.

Du finner løsningen via denne lenken: https://kirken.no/medlem